Strothmann berichtet in der 10. Ausgabe der materialfluss über den hohen Mehrwert von AR bei internationalen Projekten.

Uruchomienie u klienta finalnego odbywa się przy zaangażowaniu zewnętrznych montażystów z wykorzystaniem okularów AR z danymi.

Augmented Reality otwiera nowe możliwości dla przemysłu

Strothmann donosi w 10. wydaniu "materialfluss" o wysokiej wartości dodanej rozszerzonej rzeczywistości w międzynarodowych projektach. Aby sprostać specjalnym wymaganiom klientów podczas rozruchu na miejscu, w przemyśle często potrzebne są elastyczne koncepcje, aby jak najlepiej wykorzystać moce i pracowników. Do tego dochodzą, zwłaszcza w przypadku projektów międzynarodowych, koszty podróży, a obecnie także ograniczenia związane z podróżami.

Strothmann stosuje więc w serwisie i podczas rozruchu metody digitalizacji, takie jak użycie rzeczywistości rozszerzonej. Rozszerzona rzeczywistość oznacza komputerowe rozszerzenie ludzkiego postrzegania rzeczywistości. Strothmann osiąga to dzięki użyciu okularów DR z danymi, wyposażonych w kamerę, mikrofon i rozkładany przed okiem miniaturowy wyświetlacz. Dzięki temu pracownicy firmy Strothmann mogą brać wirtualny udział w rozruchu instalacji, wykonywanym na całym świecie przez zewnętrznych montażystów.

Artykuł o wykorzystaniu AR w firmie Strothmann