Strothmann Open House Event

Impreza „Open-House“

Techniczne innowacje i „know how“ są także w firmie Strothmann istotnym czynnikiem do osiągnięcia zawsze najlepszych rezultatów produkcji. Chętnie podzielimy się głębokimi spostrzeżeniami na temat trendów w zakresie "lean production" w trakcie zbliżających się targów wewnętrznych.

Prosimy zanotować datę i zapisać się! Cieszymy się, że będziemy mogli powitać naszych gości i oprowadzić po naszych działach produkcyjnych.

Turn on Javascript!