18.03.2022Strothmann jest najlepszym pracodawcą roku 2022

Przedsiębiorstwo Strothmann zostało zaliczone do najlepszych pracodawców w Niemczech. Na podstawie naukowo uwiarygodnionego badania pracowników i kierownictwa, Centrum Atrakcyjności Pracodawcy (Zeag GmbH) corocznie wyróżnia najbardziej atrakcyjnych pracodawców niemieckiego sektora przedsiębiorstw średniej wielkości. Odznaczenie „Top Job“ 2022 wręcza były wicekanclerz Sigmar Gabriel, sprawujący patronat honorowy. Strothmann zyskał uznanie dzięki pozytywnej opinii pracowników w obszarze kultury i komunikacji.

100-osobowy zespół firmy Strothmann, który wystawił swojemu pracodawcy świetne świadectwo w anonimowej ankiecie „Top Job“, jest stosunkowo młody i dynamiczny dla tej branży, średnia wieku pracowników wynosi 41 lat. Ta dynamika jest odczuwalna na wszystkich poziomach, także w zespole kierowniczym, do którego należy wielu pracowników, którzy awansowali wewnątrz firmy. Kto chce, może również przechodzić pomiędzy różnymi działami, aby zdobyć nowe perspektywy. Tą drogą podążali pracownicy m.in. z działu montażu do działu konstrukcji lub z zarządzania projektami do działu sprzedaży. W ten sposób zachodzi ciągła budowa i wymiana wiedzy, co przynosi korzyści wszystkim zaangażowanym. Firma konsekwentnie wspiera talenty. W pięciu różnych zawodach szkoli się w trybie rotacyjnym czterech do siedmiu uczniów zawodu. W ostatnich latach zintensyfikowano współpracę z uczelniami, umożliwiając studentom zdobycie pierwszych doświadczeń w tej perspektywicznej branży.

Zdrowie pracowników jest dla firmy bardzo ważne. Objawia się to w kompleksowym zarządzaniu zdrowiem, które ma na celu równowagę między ciałem a duchem. Zarządzanie obejmuje to zarówno kursy w zakresie opieki zdrowotnej, jak i comiesięczne masaże. Puchar Strothmann dla piłkarzy-amatorów ma już status kultowy w regionie.

„Top Job“ umocnił dyrektorów Henninga Seffersa i Stefana Rehlinga w dążeniu do konsekwentnego skoncentrowania się na pracownikach. Ich obietnica brzmi: „Będziemy ciężko pracować, aby stać się jeszcze lepszymi.“

Więcej informacji na temat pracy w firmie Strothmann