Samojezdne systemy transportowe (DTS):
punkt odniesienia dla lean production

uTrack to samojezdny system transportowy (DTS) do wymagających zastosowań i punkt odniesienia dla lean production. System uTrack jest prowadzony po określonych trasach i zapewnia bezkonkurencyjne korzyści w porównaniu z tradycyjnymi systemami DTS, takie jak efektywny transport ciężkich ładunków, wysoce precyzyjne pozycjonowanie i dokładność floty, a także komponenty, które nie wymagają konserwacji. Ze względu na te wyjątkowe cechy oraz ekstremalne obszary zastosowań nazywamy nasz DTS Ultra-Track, w skrócie: uTrack.

5-200 t
maks. transport ładunków
± 0,3 mm
Dokładność pozycjonowania
10 X
Większa wydajność energetyczna
260 mm
min. wysokość pojazdu
99,8 %
Gotowość eksploatacyjna
Samojezdny system transportowy wykorzystywany jako system do transportu ciężkiego.

Ultra mocny

Niezawodny i bezpieczny transport produktów do 200 ton

uTrack to samojezdny system transportowy do ładunków ciężkich do zautomatyzowanego transportu materiałów o masie od 5 do 200 ton: Dzięki prowadzeniu układów uTrack po określonych trasach możliwe jest bezpieczne przemieszczanie bardzo długich i szerokich ładunków. Duże nośności można osiągać niezależnie od jakości podłoża. Nawet duże różnice ciężaru lub przesunięcie środka ciężkości materiału nie wpływają na precyzję pozycjonowania.

Ultra precyzyjne

Precyzja pozycjonowania i powtarzalność pojazdów floty do ±0,3 mm

Prowadzenie po szynach umożliwia bardzo precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność - w całej flocie pojazdów. Ta unikalna cecha pozwala na optymalną integrację z zautomatyzowanymi procesami oraz dokładną interakcję z robotami lub maszynami. System prowadzenia po określonych trasach uTrack eliminuje boczne odchyłki, tolerancje wysokości lub błędy kątowe przednich i tylnych kół. Dzięki temu czas rozruchu systemu jest minimalny.

Samojezdny system transportowy jest zoptymalizowany do bardzo precyzyjnej interakcji z robotami lub maszynami.
Podzespoły samojezdnego wózka jezdniowego nie wymagają konserwacji.

Ultra wydajność

Odchudzony system o niskich kosztach eksploatacji

Prosta konstrukcja i zastosowanie energooszczędnych komponentów sprawiają, że system uTrack jest wyjątkowo ekonomiczny i zrównoważony. Minimalne tarcie między stalowym kołem a stalową szyną wymaga tylko niewielkiej mocy napędowej do przemieszczania dużych ładunków. W przeciwieństwie do tradycyjnych samojezdnych systemów transportowych nie powstają żadne koleiny na linii produkcyjnej, a przejścia pomiędzy halami oraz fugi w podłodze nie ulegają odkształceniom. Zintegrowana koncepcja na wypadek awarii zapewnia maksymalną produktywność: w przypadku awarii systemu lub przerwy w dostawie energii elektrycznej uTrack nadal funkcjonuje.

Dowiedz się więcej

Ultra kompaktowy

Najbardziej płaski samojezdny system transportowy w swojej klasie mocy o wysokości konstrukcyjnej 260 mm

Prowadzenie uTrack po określonych trasach oferuje ekstremalną wydajność nawet dla najmniejszych przestrzeni konstrukcyjnych. Efektem jest ultra kompaktowy AGV o małej wysokości konstrukcyjnej. Zaledwie 260 mm wystarcza do przenoszenia ładunku o masie 40 ton. uTrack poprawia ergonomię pracy na i przy transportowanym produkcie. Dużo powierzchni i miejsca wokół AGV do łatwego wchodzenia i schodzenia bez pomocy.

Mając wysokość konstrukcyjną 260 mm uTrack jest najbardziej płaskim samojezdnym systemem transportowym dla ładunków ciężkich w swojej klasie mocy.
Wysokodyspozycyjny, samojezdny system transportowy

Ultra dostępny

Minimalizacja czasów przestoju dzięki maksymalnej pewności eksploatacyjnej

uTrack jest samojezdnym systemem transportowym, który zapewnia maksymalną pewność eksploatacyjną. Podstawy: Bardzo solidna technika w praktycznie wszystkich obszarach produkcji i zintegrowana koncepcja na wypadek awarii w każdym AGV w standardzie. W przypadku nieplanowanego postoju AGV, produkcję można kontynuować ręcznie. Oznacza to, że produkt może pozostać na wózku, a czas przestoju zostaje skrócony do minimum.

UTrack Przewaga:
Zalety w porównaniu z tradycyjnymi, samojezdnymi systemami transportowymi

Systemowe porównanie samojezdnych systemów transportowych Forum

Zmniejszenie ogólnych kosztów (TCO*)

Wykorzystaj ekonomiczne korzyści systemu uTrack. W porównaniu z innymi systemami DTS, uTrack uzyskuje przewagę dzięki niższym kosztom nabycia już dla ciężaru 5 ton. Kolejne oszczędności wynikają z braku kosztów konserwacji, a to dzięki zastosowaniu bezobsługowych komponentów systemu oraz niskich kosztów energetycznych. Dodatkowym atutem jest rezygnacja z serwisu oraz powierzchni na konserwację. Dodatkowy atut: Brak awarii związanych z utratą pozycji wózka, co zapewnia prowadzenie po określonych trasach na szynach okrągłych. A to oznacza, że zbędne jest programowanie uzupełniające wózków.
*TCO: Total Cost of Ownership

Komponenty systemu UTrack:
wytrzymałe i niezawodne

Wózek uTrack

Wózek transportowy automatycznie i precyzyjnie przemieszcza produkty o masie do 200 t. Podwozie można dostosować indywidualnie do wymagań. Wszystkie komponenty systemu są bezobsługowe i zaprojektowane do długotrwałego użytkowania. Zasilanie wózków transportowych uTrack w energię można dobierać elastycznie: Napęd akumulatorowy lub indukcyjny.

Dowiedz się więcej

System prowadzenia po określonych trasach uTrack

Szyny okrągłe są podstawą dokładnego i bezpiecznego prowadzenia wózka transportowego. Szyny są zainstalowane w podsadzce i można po nich przejeżdżać dowolnymi pojazdami. Obrotnice i podnośniki pozwalają na łatwą zmianę kierunku DTS. Dzięki temu osiągalna jest każda dowolna pozycja w miejscu pracy. Posadzka hali nie zostaje uszkodzona.

Dowiedz się więcej

Obszary zastosowań systemu UTrack:
od uniwersalnych do ekstremalnych

Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen: Fertigungs- und Produktionslinien.

Przykład zastosowania linii wytwarzania i produkcji: Produkcja przepływowa dla wielkogabarytowych i ciężkich produktów do 200 t.

Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen: Lagersysteme.

Przykład zastosowania systemów składowania: Precyzyjny dojazd i składowanie dużych lub delikatnych materiałów.

Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen: Maschinenbedienung und -bestückung:

Przykład zastosowania montażu i wyposażenia maszyn: Precyzyjne interakcje z robotami, maszynami lub urządzeniami.

Najczęściej zadawane pytania: Najczęściej zadawane pytania dotyczące samojezdnych systemów transportowych (DTS)


Samojezdne systemy transportowe (DTS) to wewnątrzzakładowe, naziemne systemy transportowe z automatycznie sterowanymi pojazdami (AGV), których głównym zadaniem jest transport materiałów, a nie osób. Są one stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków produkcyjnych i składają się zasadniczo z:

  • jednego lub wielu automatycznie sterowanych pojazdów,
  • urządzenia sterującego naprowadzaniem
  • urządzeniami do określania lokalizacji i rozpoznawania położenia,
  • urządzeń przesyłu danych,
  • infrastruktury i urządzeń peryferyjnych.

(Źródło: Dyrektywa VDI 2510 „Samojezdne systemy transportowe“; Beuth-Verlag, Berlin, str. 6 i kolejne)

Przykłady zastosowania samojezdnych systemów transportowych: Istnieje szeroki wachlarz możliwych zastosowań DTS w obszarach produkcji, dystrybucji i usług. Ze względu na różnorodność obszarów zastosowań i zadań, systemy DTS nie mają zasadniczych ograniczeń użytkowych. Większość dotychczas zrealizowanych systemów można scharakteryzować za pomocą poniższego zestawienia:

Liczba AGV na system: jeden do kilkuset

Nośność jednego AGV: kilka kilogramów do ponad 50 ton

Prędkość jazdy: typowo 1 m/s, możliwe są także inne wartości

Długość trasy: kilka metrów do ponad 10 km

Liczba stacji: nieograniczona (zmiana ładunku i stacje robocze)

Sterowanie instalacją: ręczne do całkowicie automatycznego, autonomiczne lub zintegrowane w skomplikowane systemy przepływu materiałów

Czas pracy: sporadyczny do 24/7

Koncepcja napędu: elektryczny, z akumulatorem lub bez, spalinowy

(Źródło: Dyrektywa VDI 2510 „Samojezdne systemy transportowe“; Beuth-Verlag, Berlin, str. 5)

Prowadzone po określonych trasach, samojezdne systemy transportowe AGV oferują wiele korzyści, zwłaszcza w określonych obszarach zastosowań i środowiskach.

Efektywny i niezawodny proces: Prowadzone po określonych trasach DTS mogą poruszać się wzdłuż z góry określonej trasy precyzyjnie i w możliwy do przewidzenia sposób. Stałe prowadzeniu po szynach, magnetyczne systemy kierowania lub oznakowanie na podłodze umożliwiają dokładne poruszanie się i pozycjonowanie. Jest to szczególnie istotne w środowiskach, w których ważne są efektywność i dostępność, na przykład w liniach montażowych i instalacjach produkcyjnych.

Duża nośność: Samojezdny system transportowy jest idealnym rozwiązaniem do transportu ciężkich i dużych produktów. Szczególnie DTS prowadzone na szynach są preferowane do transportu ciężkich ładunków (DTS do ładunków ciężkich). Prowadzenie po szynach pomaga zapewnić stabilność i bezpieczeństwo podczas transportu.

Łatwa instalacja: Systemy prowadzone po określonych trasach wymagają zazwyczaj stosunkowo prostego montażu. Szyny, magnesy prowadzące lub oznaczenia na podłodze mogą być umocowane w infrastrukturze lub na powierzchni podłogi. Ułatwia to wdrożenie systemu i umożliwia szybki rozruch.

Efektywność kosztów: Prowadzone po określonych trasach, samojezdne systemy transportowe charakteryzują się maksymalną wydajnością. Poruszają się one wzdłuż ustalonej trasy, optymalizują dostępność DTS i poprawiają produktywność całego procesu produkcyjnego.

Bezpieczeństwo: Dzięki stabilnemu prowadzeniu prowadzone po określonych trasach DTS zapewniają zwiększone bezpieczeństwo w produkcji. Ponieważ nie mogą one zbaczać z wyznaczonych tras, ryzyko przestojów z powodu niezaplanowanego zatrzymania lub objazdów zostaje zredukowane. Jest to szczególnie istotne w obszarze montażu końcowego, gdzie zachodzi większość interakcji ze wszystkimi innymi procesami transportowymi.

Prowadzone po określonych trasach DTS podążają za wyznaczoną trasą. Ich ruchem mogą sterować szyny wmontowane w podłogę, transpondery i inne systemy prowadzenia. Autonomiczne DTS są natomiast wyposażone w dodatkowe czujniki i systemy nawigacyjne, które umożliwiają im rozpoznawanie otoczenia, wykrywanie przeszkód i samodzielny wybór trasy.

Prowadzone na szynach DTS pozwalają na realizację wysokich nośności niezależnie od jakości podłoża. Nawet duże różnice ciężaru lub przesunięcie środka ciężkości materiału nie wpływają na precyzję pozycjonowania. Umożliwia to wydajny transport dużych i ciężkich produktów. Systemy te znane są jako DTS do ładunków ciężkich. Prowadzenie na szynach zapewnia także wysoką precyzję. Wysoka precyzja jest niezbędna do interakcji z innymi maszynami w zautomatyzowanych procesach, ponieważ w tym obszarze wymagane są powtarzalna dokładność i małe tolerancje.

Do lean production najlepiej nadają się DTS prowadzone po określonych trasach. Korzyści płynące z lean production to oszczędności kosztów, wysoka produktywność, jakość i elastyczność. Osiąga się je przez stosowanie wydajnych procesów i intensywne wykorzystanie mocy produkcyjnych maszyn i urządzeń. W szczególności transport i czasy oczekiwania są redukowane do minimum, ponieważ są one uznawane za marnotrawstwo i negatywnie wpływają na zasadę produkcji przepływowej.

Samojezdne systemy transportowe automatyzują transport i mogą zapewnić stale wysoką dostępność. Szczególnie DTS prowadzone po określonych trasach zapewniają optymalną elastyczność produkcji. Definiuje się tylko trasy, które efektywnie odzwierciedlają proces produkcyjny i nie pozwalają na żadne dodatkowe odchyłki.

Autonomiczne systemy transportowe zapewniają maksymalną swobodę i elastyczność. W obszarze DTS są one obecnie określane na rynku jako autonomiczne roboty mobilne (AMR). W zależności od stopnia autonomii mogą one wspierać lean production, samodzielnie optymalizując proces transportu.

W przypadku lean production, AMR są raczej nieodpowiednie, ponieważ, ze względu na dodatkową elastyczność, autonomiczny transport prowadzi do zwiększenia transportu i czasów przestojów, zamiast do ich zmniejszenia. Szczególnie negatywnym przykładem może tu być samodzielne omijanie przeszkód. Ponadto koszty eksploatacyjne AMR są wielokrotnie wyższe niż tradycyjnych systemów DTS prowadzonych po określonych trasach.

DTS samojezdny system transportowy

FTF Fahrerloses Transportfahrzeug

AGV Automated Guided Vehicles, w języku polskim: wózek samojezdny

AMR Autonome Mobile Roboter, w języku polskim: autonomiczne systemy transportowe

DTS prowadzone po szynach oferują maksymalną efektywność poprzez najwyższe bezpieczeństwo produkcji. Jest to najłatwiejszy sposób wdrażania samojezdnych systemów transportowych, oferujący najlepszą dostępność przy optymalnej elastyczności. Szczególnie jako DTS do ładunków ciężkich powyżej 2000 kg mają one niekwestionowane zalety, takie jak efektywność energetyczna, kompaktowa konstrukcja i bezpieczeństwo. Przy tym całkowite koszty przez planowany okres eksploatacji (TCO - Total Cost of Ownership) są najniższe.

Jakie wymogi stawiasz samojezdnym systemom transportowym?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. uTrack.

Turn on Javascript! +1 312 982 2770
Skontaktuj się z ekspertami
Samojezdne systemy transportowe