Jakie są Twoje cele?
Autonomia czy lean production?

Przy doborze samojezdnych systemów transportowych należy uwzględnić liczne kryteria w zależności od procesów produkcji. Kwestie autonomii i elastyczności są często poruszane podczas rozmów z użytkownikami. Zbyt duża lub zbyt mała elastyczność zmniejsza efektywność produkcji i zwiększa koszty. Ważniejsze pytanie brzmi: Jakie cele przyświecają Twojej produkcji? Odchudzone procesy? Maksymalna dostępność? uTrack to punkt odniesienia dla szczupłych i wydajnych procesów. W porównaniu ze swobodnie poruszającymi się i autonomicznymi DTS, system przekonuje już od fazy planowania przez cały okres trwania instalacji minimalnymi nakładami i kosztami.

Przewaga systemu UTrack w skrócie.

Porównanie systemów

UTrack kontra systemy autonomiczne:
wynik bezpośredniego porównania.

1. Cena

W porównaniu do tradycyjnych systemów DTS, uTrack ma niższe koszty zakupu, konserwacji i energii: nie występuje wymiana podzespołów z powodu zużycia oraz zredukowane są koszty energii dzięki minimalnemu tarciu.

2. swobodne poruszanie się

uTrack zapewnia optymalną elastyczność procesu produkcyjnego i efektywny przebieg tras. Autonomiczne poruszanie po całkowicie dowolnie wybieranej trasie nie jest możliwe.

3. ciężkie ładunki

uTrack to samojezdny system transportowy do ładunków ciężkich do zautomatyzowanego transportu materiałów o masie od 5 do 200 ton: Dzięki prowadzeniu układów uTrack po określonych trasach możliwe jest bezpieczne przemieszczanie bardzo długich i szerokich ładunków.

4. wysoka precyzja

Prowadzenie po szynach uTrack umożliwia bardzo precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność do ±0,3 mm: Dzięki temu możliwa jest optymalna integracja w zautomatyzowane procesy, takie jak roboty lub stoły podnoszące.

5. mała wysokość konstrukcyjna

Prowadzenie uTrack po określonych trasach oferuje ekstremalną wydajność nawet dla najmniejszych przestrzeni konstrukcyjnych. Efektem jest ultra kompaktowy AGV o małej wysokości konstrukcyjnej 260 mm.

6. minimum konserwacji

Wszystkie komponenty uTrack są bezobsługowe: zestawy kół nie muszą być konserwowane ani zmieniane, zbędna jest wolna przestrzeń do prac konserwacyjnych, nie występują napędy redundancyjne, nie trzeba posiadać pojazdów rezerwowych.

7. niskie zapotrzebowanie energetyczne

Zapotrzebowanie energetyczne jest minimalizowane dzięki efektywnej formie trasy, minimalnym oporom toczenia i niskiemu czasowi przestoju.

8. Dostępność

uTrack jest samojezdnym systemem transportowym, który zapewnia maksymalną pewność eksploatacyjną. Podstawy: Bardzo solidna technika w praktycznie wszystkich obszarach produkcji i zintegrowana koncepcja na wypadek awarii

Samojezdne systemy transportowe: Porównanie kosztów technologii transportu bliskiego

UTrack: Niskie koszty. Optymalna elastyczność. 

W zależności od procesu produkcji racjonalne być mogą różne techniki transportu Zbyt duża lub zbyt mała elastyczność zmniejsza efektywność produkcji i w konsekwencji zwiększa koszty. Sztywne systemy nie mogą już konkurować z aktualnymi trendami zwiększonej różnorodności produktów lub krótszych cykli życiowych produktu. Natomiast kompletnie swobodne systemy są bardzo kosztowne, a ta funkcja często nie może zostać racjonalnie wykorzystana w praktyce. Nasze doświadczenie pokazuje, że uTrack odzwierciedla cechy optymalnej elastyczności. Procesowi produkcyjnemu pozostawia się tylko tyle elastyczności, ile jest to konieczne dla osiągnięcia maksymalnej produktywności.

Idealne przykłady zastosowania samojezdnych systemów transportowych w produkcji

DTS: Ideale rozwiązanie w produkcji.

Koszty i elastyczność są ze sobą bezpośrednio związane. Im bardziej złożona jest trasa transportu, tym większe są nakłady na transport. W zależności od etapu produkcji zapotrzebowanie na elastyczność może być różne. W obszarze magazynowania i wstępnego komisjonowania, w zależności od dostępności części, większa elastyczność może być uzasadniona. W obszarze montażu wstępnego i końcowego wartość dodana jest największa. Bezwzględnie należy unikać długich odcinków, przerw produkcyjnych z powodu postoju lub objazdów. uTrack oferuje, dzięki optymalnej elastyczności, najlepsze rozwiązanie, aby zredukować czasy transportu i uniknąć przerw produkcyjnych. Szczególnie w przypadku transportu ładunków ciężkich jest uTrack preferowanym wyborem.

Wywiad z Dominikiem Schaffrinskim, menedżerem produktu uTrack

Kryteria sukcesu dla optymalnego DTS.
Wysoka elastyczność czy odchudzone procesy produkcyjne.

Przy doborze samojezdnych systemów transportowych należy uwzględnić liczne kryteria. Istotnym punktem dyskusji z klientami jest elastyczność samojezdnych systemów transportowych oraz porównanie autonomicznych i szynowych systemów FTS: Ile elastyczności faktycznie potrzeba? Jakie cechy autonomicznych FTS mogą zostać racjonalnie wykorzystane? Odpowiedzi na te pytania udziela nasz ekspert ds. procesów produkcyjnych i systemów transportu Dominik Schaffrinski.

Podczas rozmów z użytkownikami często spotykamy się z zarzutem, że uTrack ze względu na prowadzenie szynowe nie jest wystarczająco elastyczny. Typowe argumenty naszych konkurentów przeciwko nam to: uTrack nie pozwala na całkowicie swobodne trasy w obrębie produkcji lub niemożliwe są okresowe zmiany trasy. Te argumenty dotyczą tylko bardzo niewielkiej części procesu produkcyjnego u naszych klientów, na przykład w magazynie materiałowym, gdy konieczna jest reakcja na nagłe zmiany dostępności. uTrack jest stosowany głównie w zautomatyzowanym obszarze montażu wstępnego i końcowego oraz komórkach produkcyjnych Tam spotykają się wszystkie połączenia, a inne interfejsy, których lokalizacji nie można zmienić, są dostępne: na przykład żurawie i suwnice do podnoszenia i opuszczania produktów i podsystemów, kolumny hali, systemy robotów w komorach spawalniczych itp. W tych obszarach nie jest wymagana elastyczność lub trzeba jej koniecznie unikać, w przeciwnym razie prowadzi to do czasów oczekiwania i awarii. Dodatkowo transport zgodnie z zasadami lean jest marnotrawstwem i trzeba go zredukować do minimum. uTrack zawsze zapewnia najbardziej efektywny transport. Ze względu na charakter, jest to pomoc strukturalna, która utrzymuje proces jak najbardziej szczupły od samego początku, zawsze zapewniając najkrótsze połączenie. W rezultacie osiągamy maksymalną wydajność i przewagę konkurencyjną dla naszych klientów.

Mówiąc krótko: niekoniecznie. Dla DTS liczy się przede wszystkim przepustowość i wydajność. Autonomia to przede wszystkim dodatkowe funkcje, w które system jest wyposażony, jak np. samodzielne omijanie przeszkód aż po całkowicie dowolny wybór trasy. Zwiększone ogólne koszty operacyjne przez cały planowany okres eksploatacji (TCO) w większości przypadków nie są w związku z tym w żadnej, ekonomicznie opłacalnej relacji. Obecnie autonomiczne DTS są postrzegane jako „panaceum“, co sugeruje kontrolę i pewność planowania. Przy tym mogą one tylko w pewnym stopniu samodzielnie zareagować na zablokowaną trasę, nie tracąc przy tym efektywności. To nie rozwiązuje rzeczywistego problemu, ale stanowi tylko zwalczanie symptomów większym nakładem kosztów. Autonomia wymaga zawsze więcej czasu, większej przestrzeni i ogólnie wyższych kosztów. uTrack gwarantuje stabilność i zmusza do przestrzegania procesów, aby transport był jak najbardziej efektywny. To, co nasi ministrowie transportu próbują od dziesięcioleci , my już robimy: „Przenieście transport na szyny!“.

Sztandarowa dyscyplina jest oczywista: Obszar montażu wstępnego i końcowego w zakresie ładunków powyżej 5 ton. W żadnym innym obszarze łańcucha wartości wartość dodana jest największa. Każda przerwa ma wpływ na wszystkie wcześniejsze obszary i musi być wykluczona. uTrack najlepiej spełnia oczekiwania naszych klientów. Najwyższa pewność eksploatacyjna dzięki skrajnie solidnemu systemowi, kompaktowa konstrukcja także przy dużych i ciężkich produktach, aby spełnić wymagania ergonomiczne oraz zminimalizować zużycie energii. Jeśli ktoś postawił sobie za cel lean production, to uTrack jest jedynym rozwiązaniem.

Kolejną unikalną cechą jest integracja z bardzo skomplikowanymi systemami automatyzacji, w których wymagana jest najwyższa dostępność, na przykład z robotami w procesach produkcyjnych. Integracja DTS w procesy produkcyjne, takie jak spawanie, nitowanie, klejenie, uszczelnianie, pomiary itp., stała się możliwa dopiero dzięki uTrack, a to ze względu na dużą precyzję i dokładność powtarzalności. Można zrezygnować z dodatkowych procesów przekazywania za pomocą urządzeń centrujących.

Z mniejszymi, niż można by oczekiwać. Podstawę systemu uTrack stanowi nasz system szyn okrągłych. Nakłady ograniczają się do materiału szyn i prac w podłodze pod szyną. Obszary między nimi lub obok nich można prawie całkowicie zignorować. Instalacja wymaga minimalnego wcięcia w podłogę. Jedynie dla naszej technika zmiany kierunku, jak obrotnice lub zwrotnice quadro, wymagają nieco większych prac budowlanych, ale stanowią one tylko niewielki odsetek całego projektu. Szyny okrągłe pasują do prawie wszystkich standardowych podłóg przemysłowych, nie stwarzają zagrożenia potknięcia, są niezwykle trwałe i mogą być dopasowywane lub rozbudowywane w razie potrzeby. Klient otrzymuje przy tym wszystko od jednego dostawcy i nie musi mieć do czynienia ze zmieniającymi się osobami.

W rzeczywistości wymagania dotyczące podłoża są wyższe w przypadku systemów autonomicznych, ponieważ zapotrzebowanie na powierzchnię i wymagania dotyczące płaskości są większe. Całkowicie swobodne pojazdy, wyposażone na przykład w koła Mecanum, stawiają jedno z najwyższych wymagań pod względem podłoża. Szyny okrągłe pasują do prawie wszystkich standardowych podłóg przemysłowych.

Autonomicznie i swobodnie lub ultra precyzyjnie i ultra wydajnie?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami uTrack.

Turn on Javascript! +1 312 982 2770
Skontaktuj się z ekspertami
Porównanie systemów