Systemytransportowe i manipulacyjne w przemyśle samochodowym

Znani producenci samochodów i dostawcy polegają na systemowych rozwiązaniach firmy Strothmann: W ciągu ostatnich dziesięcioleci staliśmy się ekspertami w dziedzinie automatyzacji procesów w tłoczniach. Nasza oferta obejmuje wysokodynamiczną automatyzację całych linii pras i instalacji produkcyjnych do formowania na gorąco, systemy front of line i end of line, a także ultra elastyczne, indywidualne rozwiązania dla pojedynczych pras. Nasz system szyn okrągłych funkcjonuje równie skutecznie w tłoczni, na przykład w nieprzerwanym doprowadzaniu stosów płyt, transporcie kręgów lub automatycznej wymianie narzędzi.

Rozwiązania w zakresie transportu i czynności manipulacyjnych:

 • dla instalacji nowych i modernizowanych: Automatyzacja linii pras do 17 SPM
 • Front of line, układ zespolony pras i end of line
 • Automatyzacja instalacji do formowania na gorąco
 • indywidualne, ultra-elastyczne rozwiązania automatyzacji pras z systemu modułowego
 • Wózki do wymiany płyt i narzędzi
Automatyzacja pras w przemyśle samochodowym: Front of line, układ zespolony pras i end of line

Automatyzacja linii tandemowych

 • Automatyzacja całej linii – front of line, układ zespolony pras i end of line
 • FeederPlus 6neo – podajnik jednoramienny do linii tandemowych do 16 SPM
 • unikalna kinematyka umożliwia inteligentne integracje funkcji
  • samoczynne centrowanie płyt w front of line z funkcją podwójnego pobierania
  • układanie gotowych, uformowanych części na taśmy transportowe w obszarze end of line
  • w efekcie minimalizacja kosztów i kompaktowe wymiary całej linii
 • Automatyczna wymiana narzędzi w czasie poniżej 3 minut
 • Programowanie offline za pomocą StroCon PL

Dowiedz się więcej

Modernizacja linii z transferem poprzecznym

 • Specjalista w zakresie modernizacji linii z transferem poprzecznym
 • CompactTransfer to jedyny na rynku specjalnie zaprojektowany do tego celu automat
 • zwiększona wydajność dzięki transferowi elektronicznemu i przesuniętym w fazie prasom
 • swobodne programowanie we wszystkich sześciu stopniach swobody
 • kompaktowe wzornictwo do instalacji na minimalnej powierzchni
 • zwiększenie wydajności i skrócenie czasu prób dzięki oprogramowaniu symulacyjnemu StroCon PL
 • mniej narzędzi dzięki wyeliminowaniu stacji orientacyjnych
 • szybki proces przygotowania dzięki całkowicie automatycznej wymianie narzędzi
 • towarzyszymy w całym procesie od pomiaru instalacji i projektowania tras transportu po rozruch

Dowiedz się więcej

Automatyzacja pras w przemyśle samochodowym: Modernizacja linii z transferem poprzecznym
Automatyzacja pras w przemyśle samochodowym: Linie formowania na gorąco

Najlepszy wybór dla linii formowania na gorąco

 • wyraźne korzyści dla taktowania w porównaniu z automatyzacją z wykorzystaniem robotów
 • załadunek i rozładunek pras za pomocą sprawdzonych podajników o wysokiej wydajności
 • możliwa realizacja koncepcji podajnika lub transferu
 • wieloletnie doświadczenie: ponad 50 instalacji na rynku
 • Front of line z wymianą stosu i oznaczaniem płyt bez przerywania produkcji
 • Integracja systemu szyn okrągłych dla łatwego i precyzyjnego dostarczania stosów płyt
 • Niestandardowe interfejsy narzędziowe
 • pełne sterowanie, włącznie z interfejsem prasy

Dowiedz się więcej

Ultra elastyczna automatyzacja pras

 • System modułowy ze sprawdzonymi systemami podajników i portali
 • inteligentnie połączone dla ultra elastycznego rozwiązania automatyzacji
 • Systemy front of line z wózkami do płyt na systemie szyn okrągłych, urządzenia rozwierające, urządzenia transportowe i portale do rozładowania stosów
 • modularne bloki programowe umożliwiają różnorodne tryby pracy w indywidualnych kombinacjach
 • Programowanie offline za pomocą oprogramowania symulacyjnego 3D OpenLoop

Dowiedz się więcej

Automatyzacja pras w przemyśle samochodowym z systemami podajników i portali
Automatyczne systemy układania w stosy dla wykrojów i części formowanych

systemy układania w stosy dla pras transferowych

 • automatyczne systemy układania w stosy dla wykrojów i części formowanych
 • indywidualnie kombinowane moduły instalacji
  • optyczne wykrywanie położenia za pomocą systemów kamer
  • portale z łączonymi osiami obrotu o maksymalnie sześciu stopniach swobody
  • integracja kontroli jakości
  • instalacje przenośnikowe i systemy wahadłowe
 • zwiększenie liczby skoków dzięki funkcjom podwójnego pobierania
 • nieprzerwana wymiana stosów i pojemników za pomocą wózków na systemie szyn okrągłych

Dowiedz się więcej

Nasze systemowe rozwiązania transportowe i manipulacyjne:
Od klasy wejściowej do klasy ultra

Samojezdne systemy transportowe w przemyśle samochodowym

Samojezdne
systemy transportowe

Nowa klasa ultra: uTrack to idealny wybór do zastosowań, w których chodzi o duże obciążenia i wysoką dostępność przy jednoczesnym minimalnym nakładzie na konserwację.

Dowiedz się więcej
Systemy transportowe w przemyśle samochodowym

Systemy szyn
okrągłych

Systemy transportowe oparte na szynach okrągłych są zaprojektowane do elastycznych zastosowań: od standardowego, manualnego wózka jezdnego po wózek transportowy z napędem.

Dowiedz się więcej
Systemy manipulacyjne w przemyśle samochodowym

Systemy
manipulacyjne

Oferta obejmuje klasyczne portale 2-osiowe aż po zindywidualizowane rozwiązania systemowe: Portale liniowe, portale powierzchniowe lub podajniki trawersujące.

Dowiedz się więcej
Automatyzacja pras w przemyśle samochodowym

Automatyzacja
pras

Oferujemy gotowe rozwiązania dla wysokodynamicznej automatyzacji linii pras i pras indywidualnych: front of line, układ zespolony pras i end of line.

Dowiedz się więcej

Systemy transportowe w przemyśle samochodowym

Przemieszczanie ciężkich ładunków do 200 ton w produkcji pojazdów

Przemieszczanie ciężkich ładunków do 200 ton

Od prostych wózków do samojezdnych systemów transportowych: nowoczesne procesy intralogistyczne mogą być realizowane w tłoczni. Przykłady zastosowań obejmują wózki do transportu płyt, zwojów i narzędzi pomiędzy halami produkcyjnymi oraz systemy wymiany narzędzi.

 • Nośność do 200 ton, możliwość ręcznego przemieszczania przez jedną osobę do 5 ton
 • system na poziomie podłogi, wykluczenie ryzyka potknięcia
 • możliwość przejeżdżania wózkami widłowymi i podnośnikowymi
 • wysoka wydajność energetyczna dzięki minimalnemu tarciu tocznemu
Dowiedz się więcej
Zastosowanie w procesie spawania i nitowania w produkcji pojazdów

Zastosowanie w procesie spawania i nitowania

Precyzja systemu szyn okrągłych otwiera zupełnie nowe możliwości w technologii łączenia. Bardzo wysoka dokładność powtarzalności tworzy efektywne procesy podawania, które znacznie obniżają koszty produkcji przy zachowaniu tych samych, wysokich wymagań jakościowych.

 • precyzyjne wyposażanie zespołów spawanych w komorach spawalniczych
 • precyzyjne wyposażenie zespołów w zrobotyzowanych instalacjach nitowania
 • od pojedynczych części do kompletnych podwozi w komorach spawalniczych
Dowiedz się więcej

Jak możemy zoptymalizować Twoją linię produkcji samochodów?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami w zakresie rozwiązań transportowych i manipulacyjnych.

Turn on Javascript! +1 312 982 2770
Skontaktuj się z ekspertami
Przemysł samochodowy