UTrack: Możliwe zastosowania i zalety samojezdnych systemów transportowych (DTS)

Samojezdne systemy transportowe firmy Strothmann są stosowane od roku 2004. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wysokiej dostępności systemu, klienci na całym świecie polegają na uTrack. DTS oferują liczne korzyści, umożliwiające elastyczne zastosowanie w różnych branżach. Przede wszystkim w przypadkach zastosowań, w których chodzi o duże obciążenia i wysoką dokładność lub o interakcje z maszynami, uTrack jest bezkonkurencyjny.

ultra mocny: niezawodny system transportu dużych i ciężkich ładunków
ultra precyzyjny: minimalne tolerancje i maksymalna dokładność pozycjonowania
ultra wydajny: zbędna konserwacja systemu i niskie koszty eksploatacji
ultra bezpieczny: maksymalne bezpieczeństwo osób i obiektów
ultra wytrzymały: łatwe wprawienie w ruch w przypadku awarii zapewnia maksymalną dostępność

Ultra mocny: DTS do dużych i ciężkich produktów w montażu wstępnym i końcowym

System uTrack jest idealny do transportu ciężkich produktów o ciężarze od 5 - 200 t w montażu wstępnym i końcowym. Przykłady zastosowania:

 • Pojazdy użytkowe
 • Maszyny budowlane i rolnicze
 • Przemysł lotniczy
 • Budownictwo maszyn

Przewaga uTrack

 • niezawodny transport ciężkich i wielkogabarytowych ładunków
 • maksymalne bezpieczeństwo osób i obiektów
 • wysoka dostępność
 • małe koszty eksploatacyjne
 • zintegrowana strategia na wypadek awarii

Rolnictwo


Obszary stosowania

Przemysł budowlany


Obszary stosowania

Przemysł motoryzacyjny


Obszary stosowania

Pojazdy użytkowe


Obszary stosowania

Ultra precyzyjne: Interakcja DTS z wysokimi wymaganiami dotyczącymi dokładności pozycjonowania i powtarzalności

Dzięki bardzo wysokiej powtarzalności systemu uTrack interakcje z innymi maszynami i kompleksowymi instalacjami są realizowane z najwyższą precyzją. Przykłady zastosowania:

 • Centra obróbkowe
 • Roboty spawające i nitujące
 • Instalacje rozładowujące stosy
 • Stoły podnośne

Przewaga uTrack

 • łatwa integracja w zautomatyzowanych procesach
 • precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność
 • interakcja z instalacjami stacjonarnymi
 • maksymalne bezpieczeństwo osób i obiektów
 • maksymalna dostępność
 • małe koszty eksploatacyjne

Łączenie

Do łączenia elementów wymagana jest dokładność pozycjonowania i powtarzalności. Dotyczy to procesów takich jak spawanie elementów, nakładanie na elementy różnych substancji, takich jak uszczelniacze lub kleje, lub pomiar elementów w stacjach kontroli jakości.

Transfer

W produkcji konieczne są różne punkty przekazania. Aby nie stracić produktywności, ten krok musi odbywać się możliwie szybko. Ponadto konieczna jest niezawodna kompensacja innych sił, które mogą oddziaływać na wózek podczas przekazywania ładunku.

Linia montażowa

Interakcja człowiek-maszyna w liniach montażowych nabiera coraz większego znaczenia. Proste i monotonne czynności montażowe są coraz częściej wykonywane przez roboty. Jednocześnie produkty stają się coraz bardziej złożone. Przyszłość linii montażowych na produkcji stanowi homogeniczny miks ludzi i maszyn. System uTrack obsługuje obie „strony“ najlepiej.

Samojezdne systemy transportowe: Trwałe w użyciu

Liczba wyprodukowanych do dnia dzisiejszego maszyn rolniczych. Z wykorzystaniem uTrack.
Liczba wytworzonych do dnia dzisiejszego produktów przemysłu lotniczego. Z wykorzystaniem uTrack.
Liczba wyprodukowanych do dzisiaj maszyn z innych branż. Z wykorzystaniem uTrack.

Jakie produkty chcesz transportować ultra efektywnie i precyzyjnie?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. uTrack.

Turn on Javascript! +1 312 982 2770
Skontaktuj się z ekspertami
Obszary stosowania