Wynalazca i lider rynku systemów szyn okrągłych

Założyciel firmy, Wilfried Strothmann, wynalazł system szyn okrągłych RundSchiene w latach 80. i stale zgłaszał nowe patenty. Program produktów jest ciągle rozszerzany, aby sprostać rosnącym wymaganiom klientów w zakresie inteligentnych rozwiązań.

Dla ładunków do 200 ton szyny okrągłe stanowią miarę efektywnego przepływu produktów i materiałów. Ciężkie pojedyncze detale po całe maszyny i instalacje, można transportować za pomocą systemu szyn okrągłych. Ten system szyn okrągłych otwiera nowe korzyści dla nowoczesnego montażu przepływowego w zupełnie nowym wymiarze.

Zalety systemu

Opłacalność

 • szybka amortyzacja inwestycji
 • wysoka trwałość szyn i kół
 • minimalne zużycie energii podczas poruszania ciężkich ładunków

Instalacja na poziomie podłogi

 • równo z podłogą – szyny wystają tylko kilka milimetrów ponad poziom podłogi, bez ryzyka potknięcia
 • prosta i szybka instalacja w istniejących posadzkach hal produkcyjnych w nowych budowlach
 • możliwość przejeżdżania pojazdami do transportu poziomego i samochodami ciężarowymi

Precyzja

 • maksymalnie precyzyjne pozycjonowanie i powtarzalność
 • bardzo spokojne toczenie bezgłośna jazda
 • optymalna integracja w zautomatyzowane procesy jak np. roboty

Elastyczność

 • standaryzowane lub całkowicie zindywidualizowane wózki i układy
 • możliwość późniejszej rozbudowy systemu
 • możliwe dalsze funkcje dodatkowe, np. podnoszenie i obracanie

Ergonomia

 • jedna osoba może przesunąć do 5 ton
 • minimalna wysokość konstrukcyjna od 100 mm
 • bardzo spokojne toczenie bezgłośna jazda

Rozwiązanie systemowe

 • inteligentne sterowanie i wewnętrzne programowanie
 • powiązanie linii przepływu z sąsiadującymi rozwiązaniami automatyki
 • stosowanie najnowocześniejszych technik bezpieczeństwa, komunikacji i robotyki

Właściwości systemu

Montaż na poziomie korytarza

Szyna RoundTrack wystaje z podłogi tylko na kilka milimetrów.
Zalety: nie potyka się, można po nim przejechać i jest wyjątkowo czysty.

Zalety systemu

3 mm nad poziomem podłogi (RoundTrack 25)

Zalety systemu

Tolerancja wysokości: ±1,0 mm na torze o długości 5 m, tolerancja szerokości toru: ±0,5 mm

Zalety systemu

Wysoka wydajność energetyczna dzięki wyjątkowo niskim oporom toczenia

Przewaga szyn okrągłych
Korzyści w porównaniu z tradycyjnymi systemami transportowymi

Przewaga względem rolek stałych i rolek Vulkollan

Szyny okrągłe przekonują tu >10-krotnie mniejszym współczynnikiem tarcia i wynikającym z tego minimalnym zużyciem energii. Ponadto koło bieżne do szyn okrągłych odznacza się odpornością na wpływy środowiska i obce ciała na torze. Mała wielkość konstrukcja umożliwia niższe wysokości wózków, a zintegrowane w profilu koła połączenie kształtowe pozwala na przejmowanie sił poprzecznych oraz bezpieczne prowadzenie po określonych trasach. Dodatkową korzyść stanowi możliwość 100-procentowego recyklingu; w ten sposób spełniają one wymogi zrównoważonego rozwoju lepiej niż jakikolwiek inny materiał.

Przewaga nad żurawiami i suwnicami

System szyn okrągłych RundSchienen pozwala na lepszą implementację w już istniejące hale produkcyjne i nie wymaga tworzenia w nich kosztownej infrastruktury. Transport na poziomie podłogi zapewnia maksimum bezpieczeństwa pracy. Stosowane wózki transportowe są w każdej chwili natychmiast dostępne i nie potrzeba dodatkowych pomocy. Nie występują dodatkowe, cykliczne koszty związane ze specjalnymi kursami lub badaniami bezpieczeństwa zawiesi.

Przewaga nad pojazdami na poduszce powietrznej.

Szyny okrągłe charakteryzują sie także niskim zużyciem energii. Kosztowne uzdatnianie powietrza dla układu pneumatycznego oraz dodatkowa energia potrzebna do podnoszenia ładunku są zbędne w przypadku szyn okrągłych. Ponadto koszty związane z podłogą ograniczają się jedynie do instalacji szyn okrągłych i nie wymagają szeroko zakrojonej obróbki i konserwacji podłogi.

Korzyści w porównaniu z alternatywnymi systemami szyn

Szyna do żurawi

Szyna do żurawi z
wypełnieniem gumowym

Szyna
kolejowa

Szyna
tramwajowa

Strothmann
szyna okrągła RundSchiene

1 = bardzo dobra
6 = niedostateczna


Ochrona przed
zabrudzeniem

2

1

2

5

2

Możliwości
czyszczenia

4

1

4

5

2

Unikanie
obciążenia krawędzi

5

5

4

4

1

Utrzymywanie pasa ruchu

4

4

5

5

1

Opór toczenia

4

6

3

4

1

Zapobieganie
wypadkom

6

1

6

4

1

Redukcja
zużycia

3

6

4

4

1

Nośność

2

2

3

3

2

Możliwość wymiany

6

6

5

6

1

Przekrój

4

3,6

4

4,4

1,6

W porównaniu do innych systemów szynowych, system szyn okrągłych RundSchiene firmy Strothmann daje wyjątkowe korzyści. Porównanie opiera się na ekspertyzie TEG-S towarzystwa Fraunhofer.

Nowoczesny montaż przepływowy spełniający warunki Przemysł 4.0 

Dzięki montażowi przepływowemu, klienci Strothmann uzyskali obniżenie zapasów związanych z produkcją oraz oszczędność kosztów produkcji o ponad 40%.

 • Narzędzia i materiały mogą zostać przypisane do poszczególnych stacji.
 • Urządzenia montażowe i kontrolno-pomiarowe muszą być przechowywane tylko przy jednej stacji.
 • brak dublowania tych samych procesów na różnych stanowiskach montażowych
 • przejrzyste procesy: zauważalny wzrost jakości w całym łańcuchu tworzenia wartości
Systemy transportowe: Nowoczesny montaż przepływowy spełniający warunki Przemysł 4.0
Systemy transportowe: Maksymalna optymalizacja efektywności energetycznej

Maksymalna optymalizacja efektywności energetycznej

Żaden inny system transportowy nie zużywa mniej energii do przemieszczania ciężkich ładunków niż szyny okrągłe.

 • zredukowanie zapotrzebowania energetycznego do minimum
 • stabilne zużycie dzięki systemowi, który praktycznie nie ulega zużyciu mechanicznemu
 • połączenie efektywności energetycznej i niskiej intensywności konserwacji znacznie przyczynia się do proekologicznej produkcji (ślad węglowy CO2).

Jakie produkty chcesz precyzyjnie i bezpiecznie przemieszczać?

Skontaktuj się z naszymi ekspertami ds. szyn okrągłych.

Turn on Javascript! +1 312 982 2770
Skontaktuj się z ekspertami
Zalety systemu